Oszczędzamy czas, redukujemy koszty, zwiększamy Państwa zyski ...

Dziś jest:
23.07.2024
wtorek
Wybierz serwis
Nowe produkty i usługi
Strona główna
Informacje biznesowe
Twoja kariera
Giełda pracy
Giełda ogłoszeń
Zapowiedzi
Targi i wystawy
Hotele w Polsce
Konkursy i pokazy
Restauracje w Polsce
Mistrz poleca - Przepisy
Serwis hotelarski
Filmy Gastronomiczne
HACCP
5555 porad
Alkohole
Forum ekspertów
Forum dyskusyjne
Akademia Gastrony
Katalog produktów
Katalog firm
Prezentujemy obiekty
Stowarzyszenia i organizacje
Wydawnictwa branżowe
Katalog firm
Dodaj firmęnew!
Ostatnio dodane firmy
Urządzenia i sprzęt
Smoker
Kaleta Chłodnictwo Prz...
Testo
Winterhalter Polska
Robot - Coupe
Rational
LabelFresh
iPOS
LSI Software
Chef Mate
Artykuły spożywcze
Pizzola
Robvita
Debic
Cukiernia M&K
BOBOQ POLAND
Heinz Polska
Elmak
Baziółka
Frogut
Belfood
Podział branżowy firm
Urządzenia i sprzęt
Profesjonalne zmywarki
Zmywarki do restauracji
Zmywarki do gastronomii
Sprzęt barmański
Wyposażenie gastronomii
Wyposażenie hoteli
Wyposażenie restauracji
Sprzęt gastronomiczny
Urządzenia gastronomiczne
Meble hotelowe
Piece konwekcyjno – parowe
Chemia do restauracji
Odzież i tekstylia
Chemia do gastronomii
Meble nierdzewne
Meble gastronomiczne
Artykuły spożywcze
Sosy i marynaty do gastronomii
Warzywa mrożone do gastronomii
Makarony dla gastronomii
Kawa dla gastronomii
Artykuły cukiernicze
Artykuły piekarnicze
Przyprawy gastronomiczne
Owoce morza
 Pomoc,  Poczta
Twoja kariera
Zatrudnienie cudzoziemców na terytorium Polski (cz. II)

Przedstawiamy Państwu wykaz niezbędnych dokumentów przy składaniu wniosku o zatrudnienie cudzoziemców: • Dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej (wypis z rejestru sądowego). • Umowa spółki (akt notarialny) w przypadku spółek prawa handlowego lub statut jednostki organizacyjnej w przypadku innych jednostek podlegających rejestracji. • REGON - statystyczny numer identyfikacyjny (uaktualniony w danym roku). • NIP - Numer Identyfikacji Podatkowej. • Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu we wpłatach podatków. • Informacja o liczbie zatrudnionych pracowników ogółem, w tym pracowników polskich, a także o rodzaju prowadzonej działalności. • Pismo z właściwego terytorialnie powiatowego urzędu pracy potwierdzające niemożność skierowania na tworzone miejsce pracy bezrobotnego zarejestrowanego w powiatowym urzędzie pracy. • Kserokopia pierwszej strony paszportu cudzoziemca (ze zdjęciem) oraz stron na których dokonywane były wpisy dotyczące wiz. • Dokumenty stwierdzające posiadane przez cudzoziemca kwalifikacje zawodowe wraz z tłumaczeniem na język polski.  Po uzyskaniu zezwolenia na zatrudnienie cudzoziemca i po otrzymaniu przez niego wizy z prawem do pracy lub karty czasowego pobytu, zakład pracy w celu otrzymania zgody na pracę dla cudzoziemca powinien złożyć następujące dokumenty: • kserokopię udzielonego zezwolenia,

 • kserokopię udzielonej wizy lub karty czasowego pobytu,

 • kserokopię zameldowania cudzoziemca.  POUCZENIE: • Pracodawcy mają obowiązek na bieżąco informować powiatowy urząd pracy, właściwy dla siedziby pracodawcy, o wolnych miejscach pracy lub miejscach przygotowania zawodowego. • Pracodawca zatrudniający lub powierzający wykonanie innej pracy zarobkowej cudzoziemcowi nie posiadającemu karty stałego pobytu lub statusu uchodźcy w Rzeczpospolitej Polskiej bez zezwolenia lub zgody starosty lub na innym stanowisku albo innych warunkach niż określone w zezwoleniu lub zgodzie - podlega karze grzywny. • Zezwolenie i zgoda podlegają cofnięciu przez starostę, jeżeli cudzoziemiec jest zatrudniony lub wykonuje inną pracę zarobkową niezgodnie z uzyskanym zezwoleniem i zgodą, albo nastąpiła utrata uprawnień do wykonywania zatrudnienia lub powierzonej pracy. • Cofnięcie zezwolenia i zgody przed upływem okresu, na który zostały wydane, zobowiązuje pracodawcę do rozwiązania umowy, na podstawie której nastąpiło zatrudnienie lub powierzenie innej pracy zarobkowej, nie później niż w ciągu 3 dni od daty powiadomienia go o cofnięciu zezwolenia lub zgody.  Cudzoziemiec w pracy (cz.I)

 •  


   Wersja do druku         Poleďż˝ znajomym

  Portal nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę opinii wyrażanych przez użytkowników na łamach forum dyskusyjnego Gastrona.pl
  Zapoznaj się z regulaminem.


  KATALOG FIRM, Ostatnio dodane firmy: Smoker CHEF UNITED PAPSTAR Pizzola Kaleta Chłodnictwo Przemysłowe Testo Winterhalter Polska Rational Robvita Robot - Coupe LabelFresh Cukiernia M&K Debic iPOS LSI Software Chef Mate Grill Kamado BOBOQ POLAND expondo TECNOINOX Heinz Polska Gastromix Matlix Elmak Naczynia Polska CompArt International Baziółka Gros Frogut Alumast
   O Nas |  Kontakt |  Zarejestruj się |  Klub Gastrony |  Bezpłatne konto |  Bezpłatny biuletyn |  Polityka Cookies |  Opinie o nas |  Cennik |  Nasi Klienci
  Copyright by Gastrona.pl 2000